ابیاری تحت فشار

آقای قنبری

تهران 

ایشان یکی از افراد متبحر در زمینه اجرای آبیاری قطره ای هستند. 

 محل: تهران 
 مهارت: اجرای آبیاری قطره ای 
 امتیاز: 5 
 شماره تماس:‌